arama

10 Felsefe Disiplini

10 Felsefe Disiplini
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • nemesis
  • Oyla
    Loading...

Felsefe Disiplini Nedir?

#1
Metafizik
Varlığın, evrenin özünü araştıran felsefe disiplini demektir. Tanrı, ruh ve evren konularını ele alır.
Soyut kavramlara dayanması
Evreni bir bütün halinde ele alan açıklamalara dayanması
Mantık ilkelerine uygun olması
Çözülmemiş sorunlara ilgi duyması metafizik bilginin başlıca özellikleridir.

Metafizik

#2
Doğa Felsefesi
“Doğayı oluşturan ana elemanlar nelerdir?” sorusuna karşılık arayan bu dal, felsefenin en eski çalışma alanıdır.

Doğa Felsefesi

#3
Bilgi Felsefesi (Epistemoloji)
“Bilgi nedir?”, “Bilgimizin doğruluğu ve geçerliği nedir?”, “Bilgimizin kaynağı nedir?” sorularına karşılık verir, insanın gerçeği tanıma yeteneğine; bilmenin kaynakları, biçimleri ve yöntemlerine ilişkin felsefe dalıdır.

Bilgi Felsefesi

#4
Bilim Felsefesi
Bilimin kendisini, konusunu, kavramlarını, yöntemini, ulaştığı sonuçlar ile bilimsel yasalarını ele alır.

Bilim Felsefesi

#5
Ahlak Felsefesi (Etik)
Bu felsefenin konusu insan eylemleridir, insanoğlunun kendi iradesiyle yaptığı hareketleri (özgür hareketlerini) anlamaya ve açıklamaya çalışır.

Ahlak Felsefesi

#6
Sanat Felsefesi
Estetik (güzellik) değerleri konu alır, sanat problemlerine eğilir.

Sanat Felsefesi

#7
Toplum Felsefesi
Toplumu konu edinen felsefe disiplinidir. Toplumun, kültür, hukuk ve tarih varlığını irdeler. Toplumu belirleyen tüzel ilke ve yasaları bulmaya çalışır.

Toplum Felsefesi

#8
Varlık Felsefesi (Ontoloji)
Varlığı bütünüyle inceleyen bir felsefedir. Varlığın temel yapısını, türlerini ve biçimlerini konu edinir.

Varlık Felsefesi

#9
Bilgelik Felsefesi
Bilginin ne olduğunu araştırır. Bilenle, bilinenin özelliklerini, varlık karakterlerini, aralarındaki bağları ortaya çıkarmaya çalışır.

Bilgelik Felsefesi

#10
Değerler Felsefesi
Değer; nesne ve olayların bir toplum, sınıf ya da insan için taşıdığı önemi belirleyen niteliktir. Değerler felsefesi, yaşamımızda önemli yeri olan “iyi”, “kötü”, “güzel”, “çirkin” gibi değerleri ele alır.
Felsefenin bu ana konuları dışında, ayrıca özel konuları ele alan birçok felsefe dalı gelişmiştir. Hukuk Felsefesi, Bilim Felsefesi, Tarih Felsefesi, Eğitim Felsefesi gibi.

Değerler Felsefesi

etiketlerETİKETLER