arama

Eski Misirin Astrolojiye Olan Ilgisinin Nedeni

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • admin
  • Oyla
    Loading...

Göksel cisimlerin (yıldızlar ve gezegenler gibi genelde çıplak gözle de görülebilen gök cisimleri) üzerinden, bunların insan doğası üzerindeki etkisini yorumlayan bir bilim dalına astroloji adı verilir. Özellikle son yüzyılda burçlar üzerinden çokça karşımıza çıkmaktadır.

Müneccim kelimesi aslında astrolog anlamında kullanılır. Arapça “necm” (yıldız) kelimesinden türeyip “yıldız bilen” anlamına gelmektedir.

Her uygarlık birbirinden farklı olarak bu bilime ilgi duymuştur. Mezopotamya,, Babil, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları bunlardan bazılarıdır. Bulunan kanıt ve kalıntılardan hemen hemen her uygarlığın bu bilime katkı sağladığını bilmekteyiz. Ancak bulduklarını ilk kaydedenler Kaldelilerdir. En kendine has olanlarından birini ortaya koymuşlardır.

Bağlantısı

Milattan önce 1000’li yıllarda Mısır uygarlığında gelişmesi matematiğin gelişmesinden sonra olmuştur. Çünkü hesaplamalarında matematiği kullanmışlardır. Papirüslerin bulunuşu ile birlikte bu bilimle ilgilendikleri tespit edilmiştir. Daha iyi inceleme yapmak için rasathaneler kurmuşlardır. Bu rasathanelerin en önemli sonucu olarak takvimi icat etmişlerdir. En düzenli takvim sistemlerinden biri onlara aittir. Takvimin esası şudur; güneş sürekli burçlar kuşağının oluşturmuş olduğu çemberin etrafını dolaşır. Bir burçtan öteki burca geçiş 30 gün sürer.

Gezegenleri ve yıldızları takip ederek Nil nehrinin taşacağı zamanı hesap etmişlerdir. Gökyüzündeki en parlak yıldıza Sirius yıldızı demişlerdir. Güneş Sirius yıldızına yaklaştığında Nil nehri taşıyordur. Sirius yıldızının diğer isimleri Sothis yıldızı ya da Sopdet yıldızıdır. Bu bilimden yararlanarak evlerini inşa ettiklerini söyleyebiliriz. Evler bakı etkisine göre yani güneşi görecek şekilde yapılmıştır. Yıldızlar ve gezegenleri incelemelerinin bir diğer sonucu olarak insan üzerinde de etkili olabileceğini düşünerek burçları geliştirmişlerdir. 12 burç vardır. Her burç mitolojilerinde yer alan bir tanrı ile özdeşleşmiştir. Burç isimleri; Tot, Horus, Wadjet, Sekhmet, Sfenks, Şu, İsis, Osiris, Amun, Hathor, Feniks, Anubis’tir.

Bu bilimin onlarda gelişmesindeki en önemli neden gökyüzünün büyük önem arz etmesiydi. Gökyüzü yüksektedir, erişilmezdir ve iyi olan şeyler de kötü olan şeyler de hep gökten gelir. Eski dönemlerde göğe saygı duyarlar, korkarlar, yücelik atfederler. Gizemi bu sebeplerden ötürü gökte aramışlardır. Sorularına ve sorunlarına gökte cevap aramışlardır. Sonuç olarak da bu bilim gelişme göstermiştir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.